Turun Riento ry

"Urheilusta energiaa elämään!"

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 7.12 hallituksen esityksestä seuran entinen puheenjohtaja Kai Blomqvist on nimitetty kunniapuheenjohtajaksi.

Kai Blomqvist ehti olla seuran puheenjohtajana 18 vuotta ja on edelleen mukana seuran toiminnassa.

Edesmenneen sihteerin Bror-Nils Fincken tekemä lista seuran ansiomitaleista ja merkkipäivistä on nyt Kaitsun ylläpitämä. Jokaisen jaoston saamat ansiomitalit on kirjattu ja hyvässä järjestyksessä Kai Blomqvistin luona.

Allekirjoittanut pitää yhteyttä häneen ja ilmoittaa muutokset.

Hallituksen puolesta
Timo Lehtonen
pääseuran sihteeri

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt