Turun Riento ry

"Urheilusta energiaa elämään!"

Pitkäaikainen seuramme jäsen Pentti Honka on nukkunut pois.

Pentti Honka siunataan ylösnousemuskappelissa pe 6.2.2009 klo 14.00.

Turun Riennon hallitus haluaa muistaa pitkäaikaista jäsentämme ja on paikalla seuran lipun kanssa.

Hallituksen puolesta

Pääseuran sihteeri

Timo Lehtonen

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt